Skip to main content

Magkaliwanagan nga tayo

Kumakain sa aking isipan ang mga malabalahibong salita na gumapo sa dila ng kausap kong kay ganda. Hindi ko lubos maisip kung ako ba ay tunay ninanais o ginagamit lamang upang makamtan niya ang intensyon ng kanyang mga matatamis na pangarap. Habang malalim kong iniisip ito, lalo kong pinapatibay ang pagkumbinsi sa aking sarili na sa kabila ng lahat ng hirap at pagdurusa, masasabi ko sa aking puso na ako'y ganap na masaya.

Tumalikod ang kausap kong dilag at nagpaalam, ang gintong buhok nito'y umuuntol na parang buntot ng kabayo sa dilaw na sikat na araw, kanyang damit ay inaalon ng ginhawa ng mga espiritu. Siya'y ngumiti sa aking direksyon, kanyang bughaw na mga mata tumutusok sa aking pananaw, at ilong na napakatangos at masarap pisilin, at ang matambok nitong bibig na ubod ng senswalidad at karakter. 'Kita kits 'maya,' bulong niya sa akin na may kasamang ngiting nakakabighani.

Hindi ko maintindihan. Hindi. Bakit? Bakit hindi ko maintindihan? Minsan panalo, minsan talo. Kung may sagot sa tanong ko, siguro hindi na akong mag-aabala pang magtanong.

Dahan-dahang lumiliit ang anino ng kanyang likod sa aking harapan hanggang ito'y naglaho't parang salaming lumalabo at hindi na mapansin. Biglang sumuntok sa aking isipan, bakit sa lahat ng pagkakataon at swerte ay may dalang kapalit na lungkot? Bakit nandiyan lagi't nakabuntot ang opsyong ito? Bakit kailangang marunong kang alamin na mayroong mga bagay na nagpapaalala sa atin na sa bawat swerte ay isang importanteng desisyong kailangan mong pag-isipang mabuti bago sagutin upang maibsan kahit papaano ang higpit ng pagsisisi na lagi na lang nasa huli?

Tinawanan ko na lang ang aking pagkapilosopo. Sa ngayon. Mamaya-maya, ito'y babalik at ako'y muling magmumuni sa ilalim ng ugat ng aking sensitibong isipan. Nilakad ko ang daang mahangin dala ang pangarap ng dalaga na aking ninasahan. At muli kong naranasang magkaroon ng ambisyong matamasan ang pagiging nasa sentro ng tuktok ng mundo.

Popular posts from this blog

Strange Fruit

I had recently adorned a vow of silence for myself with Miriam for no apparent reason whatsoever other than to suit my whim, and, regardless of the pettiness associated with this misdemeanour, I pray this will only strengthen us both in spirit for the coming days. The coming days are definitely not meant for one such as me.
In the next few hours, not shortly before I am done with this piece, this vow will be disavowed. Miriam is sleeping soundly in my right, broken by the exhaustion that seemed to catch her unaware. This was not what she had prepared for when coming to London. This was not what I meant for her when I asked her to come. In order to alleviate the guilt of me making it more difficult for us both, I do what it is that I do best, and that is to love her hungrily and wildly. And some little bit of swag on the side to cure her state of frustration albeit temporarily.
My days are long and yet wields very little. For now I do and take whatever I can, whenever I can. A grand f…

Snippet: In her darkest days, Elaine (worldbuilding), unfinished

Voices of strange busybodies could be heard on the other side of the edifice. Elaine reckoned she recognised one of them. An old friend. Perhaps not necessarily a friend, or not technically a friend. A friend is a rare commodity for her these days. She could walk right past them and not blink an eye, but Elaine waited for a little bit more until the lot toned down. Having a group of opposites around her, poking her skin through their eyes, meticulously making sure she was an enabler who to them an abundant source of entertainment, was all the reason needed to convince herself to back away from the complexity of it all. Home is an awful lot more awful than this place though, Elaine thought, as she gripped her handbag tightly, hoping the ray of darkness from the moon would envelope her and shield her from the attention of the lonesome trail.
"This would not have happened had you only listened to me, Elaine," complained Darco. "Half the people out there would skin us both…

True Blue

Bits and pieces of things long lost have started appearing out of nowhere all of a sudden. Memories of people, places, and thoughts associated with my belongings knock at the door waiting to be let in, never to be left on its own accord. I am to be the master puppeteer of this cerebral construct, of nightmares I wish were forgotten, of people I wish to rid all manner of associations with.
Mother had surprised Miriam with a message for me. Of a very far-fetched idea on how to maximise my potential to become something which I totally am not. A preacher for a religion I have absolutely no faith of of all things. Perhaps as a way to once again fuck up and atone for the totality of my insufferable existence. Fortunately for me I now have total control of my destiny. Something of which has never brought me much satisfaction, in fairness, true, but still the freedom to be a clueless and monumental buffoon is much more satisfying than to be a scholar trapped in the confines of virility, prej…